påsk, lååångfredag

Idag ska jag skriva lite om förtroende, påsktider å påsk kärringar till trots.
Hur kan man övervinna misstänksamhet och finna förtroende? jag antar att,
 
Genom att ta risken och själv visa mer förtroende. "Förtroende mot förtroende" är en lag i det mänskliga livet,som måste komma till användning dag för dag. Den som visar förtroende, får även ta emot det. I varje fall får man inte på grund av egna negativa erfarenheter "dra alla människor över en kam".
 
Det råder stor misstänksamhet i vår värld. Många människor misstror andra människor, bara för att de en enda gång blivit besvikna. Då man fått ett förtroende vill man helst till varje pris undvika att missbruka detta, men ibland sker det.
 
Kan bero på olika faktorer i livet, men trots detta ska man givetvis in i det längsta försöka att inte svika förtroendet. Men, vi vet alla att detta ibland sker. Nyss gjorde det detta för mig, jag svek ett löfte jag lovat. Pga oro och i den situationen av vanmakt som kom över mig, avslöjade jag något för en person jag lovat att inget säga till.
 
Förlåt, jag ångrar givetvis att jag svek, finns inga ursäkter som uppväger sveket. Jag föll för ett lyssnande öra och svagheten tog tag i mig. För att fortsätta skriva om förtroende... Den som är utan urförtroende saknar livets fundamentala säkerhet.
 
En sådan människa känner sig alltid osäker, angripen och hotad av andra. För denne är det svårt att visa intimitet i någon form. Hon/Han kan inte öppna sig, vara hjärtlig, förtroendefull, dvs. hon har kontaktsvårigheter.
 
 
Det finns risk för att sådana människa lätt isolerar sig och blir en enstöring. Vilket man givetvis till varje pris vill undvika att utsätta ngn för, att missa det förtroende man skapat. Den som kan visa förtroende, känner sig sällan ensam. Förtroende är viktigt, det behöver ju inte vara kritiklös, blind tro. Den som en gång kämpat sig fram och bestämt sig för att bemöta omvärlden förtroendefullt, kommer att bli förvånad, när hon upptäcker, att den tidigare misstron ofta var orsaken till många svårigheter.
 
Så snart du litar på dig själv, kan du konsten att leva. Att ge är att få något tillbaka. Jag vill oxå skriva att jag erkänner mitt misstag, över att jag svek ditt förtroende. (du vet)
En lista för att undvika att svika ett förtroende:

flera sätt att förlora förtroende:

 1. Du håller inte överenskommelser, löften och åtaganden.
 2. Du ser efter dig själv först. Andra bryr du dig om endast när det gynnar dig.
 3. Du är inkonsekvent beträffande vad du säger och hur du beter dig.
 4. Du undviker att förmedla kritik vidare.
 5. Du väljer att ljuga.
 6. Du söker syndabockar och skyller på andra istället för att erkänna dina egna misstag.
 7. Du dömer och kritiserar istället för att ge konstruktiv feedback.
 8. Du sviker förtroenden, du skvallrar och talar skit om andra bakom ryggen på dem.
 9. Du förringar andras talanger & kunskaper
 10. Du låter bli att stötta andra i deras utveckling.
 11. Du kompromissar aldrig.
 12. Du vägrar att axla ansvar
 13. Du vägrar att vara privat – erkänna dina brister, svagheter och eventuella problem.
 14. Du odlar sarkasm, nedvärderar humor och ignorerar allt som är ”bra för andra”.
 15. Du betraktar andras förslag, åsikter och kritik som personliga påhopp.
 16. Du är inte uppriktig
 17. Du inser inte att en konflikt kan vara konstruktiv – du undviker konflikter till varje pris.
 18. Du fullföljer inte åtaganden som du varit med och kommit överens om.
 19. Du ägnar dig åt dolda förhandlingar i syfte att skapa pakter som du kan kontrollera.
 20. Du låter inte nåd gå före rätt, och du dömer andra utan att lyssna på deras version först.
 21. Du ber aldrig om ursäkt.

 

Du kan inte kontrollera andra människor, och om du försöker kommer det paradoxalt nog att rasera ditt förtroendekapital. Men om du helt och fullt accepterar de människor vars förtroende du söker, kan det förtjänas på tre sätt.

 


1. Lita på dem
Människans sociala nätverk byggs på ömsesidigt utbyte. Inom varje gemenskap skapar vi outtalade förhållningsregler – om någon behandlar mig väl, är jag ”skyldig” att behandla henne på ett likvärdigt sätt för att gemenskapen skall fortleva. Och samma regler gäller alla former av gemenskaper, från det västerländska julfirandet till Don Corleone’s makt över sin ”familj”. Vi är m.a.o. förprogrammerade att behandla andra så som de behandlar oss. Vill du förtjäna andras förtroende, börja med att lita på dem.


2. Var värd att litas på
Det kan låta trivialt, men det är det inte. För att förtjäna andras förtroende, bevisa att du är värd förtroendet. När allt annat är lika, litar människor på dem som de anser har gjort sig förtjänta av det. Och människans förmåga att bedöma huruvida en annan människa är värd att litas på eller inte, är vida mer sofistikerad än vad vårt språk kan ge uttryck för. Det handlar om att attrahera, inte övertyga; du kan helt enkelt inte övertyga andra att lita på dig, du får dem att vilja göra det.


3. Lyssna
Det enskilt viktigaste beteendet för att förtjäna andras förtroende är att ge dem din fulla uppmärksamhet. Lyssna koncentrerat och fördomsfritt. Lyssna på det som sägs och det som inte sägs. Och förstå det du hör. Men det handlar egentligen inte så mycket om vad som sägs, det handlar om att skänka bort uppmärksamhet. Genom att göra det, visar du respekt. Och genom att visa respekt erbjuder du något mycket kraftfullt och attraktivt i det sociala utbytesspelet.

 

Den som får din uppmärksamhet, och därmed respekt, kommer att återgälda ditt agerande genom att förära dig sitt förtroende. För att dessa tre förtroendestrategier skall fungera måste de tillämpas utan dolda motiv. Om du söker andras förtroende enbart i syfte att gynna din egen sak, kommer det inte att lyckas. Att lita på andra, att agera på ett sätt som förtjänar andras förtroende och att verkligen lyssna är att dela med sig av sig själv utan att förvänta sig någonting i gengäld.

 

Lyckas du, kommer du att förtjäna andras förtroende. Men om ditt motiv är att bli en förtroendeingivande person, kommer du att misslyckas. Det är det som är förtroendets paradox.

 

Mer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre, till varandra ... <3
Trackback
RSS 2.0