Våga eller väglöst?

En hel dag utan regnet som faller ihållande över huvudet, skönt. T.om solen lyser denna torsdagskväll, underbart.
 
Har egentligen inte så mkt att förtälja =(
 
Veckan har gått med jobb, men det har inte varit full barngrupp då vi haft lite sjuka och lediga barn. Det medför mer tid till de som är där. Så vi har haft en "rosa" dag då vi målat och så har jag haft lite annat för mig med barnen, lite färg på träkulor och idag klippte vi trekanter. Min tanke är att vi ska hänge upp det, en färgklick =)
 
Har yogat och mediterat men cyklingen har haltat lite pga regntrist väder. Gubben har varit duktig och trampat på. Idag blev det kycklingsallad och jag undviker bröd, och magen mår faktiskt bättre bara av det.
 
Jag och vän A hade tänkt att vi kanske skulle ta en fjälltur, men hörde inget så det bidde ingenting idag iaf.
Till helgen tänkte jag kanske bege mig till kusten, är ju Morsdag. Men vill inte berätta för Mor än då jag inte bestämt till 100%, för då blir hon besviken om man inte dyker upp. Så jag bestämmer mig i helgen.
 
Går i väntans tider på det lilla barnbarnet, trodde nästan att denne redan skulle vilja ut i världen, men nä. Den ligger nog och myser inne i mamma Malins mage.
 
Fick äntligen hämta kontraktet, så åker jag till kusten får de skriva på och jag kan ta det tillbaka. =) Det är ju nödvändigt om jag ska få ut nyckeln den 15 juni, så vi ev kan tapetsera lite i lägenheten och sätta dit de grejjer som nu finns här hos mig.
 
Tycker ni inte att rockabilly/ vintage-inspirerat är tjusigt. Kanske jag borde börja med detta på "äldre" dar?? Hmm.
Make up:en är ju otroligt fin.
 
 
 
 
Tjusig
 
 
Tyvärr har jag inte midja till det modet =(  men tycker det är både tufft och snyggt.
 
 
 
Lev i nuet, imorgon kan det vara försent
 
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 


Yrkesrollen i fara

Idag är det då söndag, solen skiner och jag har varit ute och cyklat en sväng och träffat lite vänner. Vi kom in på detta att vi som är barnskötare inte längre ska få kallas pedagoger. Varför ska vi inte det, undrar jag?
Även vi har läst pedagogik.

Själv har jag läst flera olika. Kommunikation, Människors miljöer, Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap

Och så läste jag som ung: 

·     Barns utveckling och behov

·     Barns rättigheter i familjen och samhället

·     Barns sjukdomar och olycksfall

·     Lek, skapande kultur för barn

 

Men idag får man visst inte bli kallad pedagog, trots att man läst pedagogik. Det ordet är numera ringmärkt till förskollärarna för deras status ska växa.

Vi Barnskötare har tappat vårt värde inom förskolans väggar, oavsett erfarenheter och utbildning. Ändå påstår professorer, psykologer, småbarnspedagoger mfl att det inte är lärandet i sig som är viktigast för våra 1-3 åringar. Men det är nu så bestämt, genom skollagen LPÖ-98 så då kör vi på detta.

 

Har hämtat lite info, från de lärda. För vad vet jag? Är ju inte så kunnig inom ämnet.

 

 

 

Förskola är en del av utbildningsväsendet och vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar varje barns välbefinnande samt lärande och utveckling mot vissa specifika mål, samt möjliggöra för vårdnadshavare att studera eller förvärvsarbeta. Förskolan regleras av skollagen.

"De senaste decennierna har förskolan genomgått stora förändringar. Vi är allvarligt oroade över att dessa har gjort förskolan till en sämre plats för små barn att tillbringa sina dagar på.

Små barns primära behov av närhet och kontinuitet är inte är annorlunda i dag än för trettio år sedan, slår de fast. Men när det påstås att förskolan är bra för små barns utveckling, vilar det påståendet oftast på kunskap från studier gjorda under 1980-talet. Studier som Anders Brogren själv medverkade till.


"Vi menar att de studierna inte kan användas som argument för dagens svenska förskola på grund av de stora förändringar som skett", skriver de och beskriver en utveckling där tillgänglighet och lärande betonats på bekostnad av omsorgen om barnen, vilket anses särskilt allvarligt för de yngsta som är beroende av trygga vuxenkontakter."

 Källa; Anders Brogren, professor i klinisk psykologi

 

På 1980–talet hade ingen förskoleavdelning för små barn, fler än 15 barn och tre eller fyra pedagoger. Många småbarnsavdelningar hade inte fler än 12 barn. I dag beräknas varannan svensk ettåring gå i förskolan.
– Vi har mycket stora grupper med ett- och tvååringar som har 50- och 60 timmars arbetsveckor. Det är ofta stort fokus på lärandet, men det pratas alldeles för lite om omsorg. Det är de vindarna som blåser, allt ska mätas, människor blir som apparater som ska dokumenteras och utvärderas, säger Helena Lindfors.

 


När små barns anknytningar till nära vuxna bryts för att personal flyttas eller man byter grupper kan det vara direkt skadligt, hävdar Helena Lindfors.
– Det är en sådan oerhörd stress för små barn. Vid stress utsöndras hormonet kortisol som fräter på hjärnans nervceller.

Själv är Helena Lindfors av åsikten att man bör tala mer om värdet av föräldrar som är hemma med barnen de första åren.
– Att vara hemma borde vara nummer ett, men i dag är förskolan nummer ett. Det har blivit en industri av det och det är inte så det ska vara.

 

Det har blivit på bekostnad av barnen som borde vara i centrum, säger Helena Lindfors, som oroar sig för framtiden. – Men skulle vi ta hänsyn till vad vi vet i dag om anknytning och behoven hos små barn, så skulle det kosta så oerhört mycket för vårt samhälle. Föräldern har satts i centrum och man menar att de måste få lov att lämna sina barn, focus är på föräldrars rätt och vi glömmer barnen.
– Konsekvenserna kan definitivt bli en skola och ett samhälle i kris, de här barnen kommer inte må bra om 10–15 år, kanske ser vi redan lite grann av det.

Källa; Helena Lindfors är förskollärare och diplomerad småbarnspedagog.

 

Det hörs från professorer, forskare, mediepersonligheter, pedagoger och för­äldrar. Krav på förändringar i förskolan för de minsta barnen duggar tätt. Nät­verk, organisationer och enskilda runt om i landet vädjar nu om mindre barn­grupper och mer omsorg på schemat.

 

 

Psykisk ohälsa bland barn uppmärksammas allt mer, även om det funnits i alla tider. Man har exempelvis upptäckt att barn har samma problem som vuxna, vilket visar sig bland annat som problem med anknytning och stress. Mår vuxna dåligt är det också risk för att barn och unga i deras närhet också gör det.

 

 

– Man kan undra varför det i samhället inte läggs mer tyngd på förskolan och dem som arbetar där. Här lägger man grunden till så mycket, bland annat känsloförståelse och empati. Det är viktigt att samhället väljer att satsa tidigt, så att man inte senare behöver undra varför problem uppstår eller varför samhället ser ut som det gör. Källa; Lena Almqvist docent och universitetslektor i psykologi.

 

Barns hjärna.

Forskning har visat att ett nyfött barns hjärna väger en fjärdedel av en vuxens. Men redan så tidigt som i tvåårsåldern väger hjärnan 90 procent av en vuxens. Det betyder att det sker en oerhörd neurologisk utveckling under människans två första levnadsår, säger Magnus Kihlbom, barnpsykiatriker.

 

Det ställer enorma krav på förskoleverksamheten. Varje litet barn måste helt enkelt ha en vuxen att knyta an till, någon som hela tiden har både kraft, tid och energi att svara på barnets kontaktsignaler. Annars är chansen mindre att barnets utveckling får förutsättning att frodas och växa. För hur kompetent en 1,5-åring än må vara, tillägger Magnus Kihlbom, går det inte att komma ifrån att det viktigaste för barnet är att en välkänd vuxen snabbt kommer till undsättning när barnet till exempel trillar från en stol.

 

–Någon som förstår hur himla ont det gör. Om barnet ständigt har en trygg famn att söka stöd och tröst i när behovet finns, vågar barnet mer. Det säger sig själv. Vi lär oss bäst av dem vi tycker om, det visste redan Aristoteles.

 

Det ligger ekonomiska incitament att betona barns kompetens framför omsorgsbehov, anser Magnus Kihlbom. Självständiga barn kostar mindre. Men hur ska man tänka då, om man är pedagog i en småbarnsgrupp där kollegerna är för få och samtliga går på knäna?

 

"Små barns primära behov är trygghet, tillgänglighet och tröst. Detta underlättas av mindre barngrupper och tydliga anknytningspersoner. Lite äldre barn har större behov av jämnåriga och att lära. Därför borde förskolan organiseras efter barns olika åldrar och behov, anser psykologerna Malin och Anders Broberg, aktuella med boken Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande (2012).

 

 

Förskolans uppdrag är dels pedagogisk, dels omsorgsmässig (omvårdnad och tillsyn). Balansen dem emellan har genom åren skiftat. I den reviderade läroplanen för förskolan (1998/2011) står: ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnets olika förutsättningar och behov”. Men till skillnad från läroplanen från 1998 betonas lärandet tydligare.

 

Omvårdnad däremot, som generellt sett i hela samhället har lägre status, kommer på undantag. Som Malin Broberg och Anders Broberg konstaterar har arbetet med små barn, med stort omvårdnadsbehov lägre status än ett pedagogiskt arbete med större barn. – Egentligen är att kunna trösta ett litet barn som inte kan prata en större utmaning och prövning för pedagoger. De små barnens sätt att utforska och lära är också annorlunda än de äldre barnens. Det tillgodoses inte genom olika stationer där pedagoger med olika specialintressen ska stimulera lärande. I stället är det i den trygga relationen till en pedagog som nyckeln till pedagogisk framgång finns för de yngsta barnen", förklarar Anders Broberg.

Anders Broberg får sista ordet. – Får vi god omvårdnad som barn utvecklas vi till trygga och lekfulla individer. Ju mer kärlek och uppskattning desto mer självständiga och mer kärleksfulla personer blir vi.

 

http://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ny-larobok-om-anknytning-i-forskolan--broberg--m--hagstrom--b-och-broberg--a.-.cid1093801

 

"Magnus Kihlbom, barnpsykiatriker är säker på sin sak och inte den som tassar på i ullstrumporna. Ur det riktigt lilla barnets perspektiv kan en alltför stor grupp i kombination med få vuxna bli vad han kallar ”ren barnmisshandel”.

–Jag tycker man bör ringa polisen då, så att de haffar de kommunala skolpolitikerna. För en sådan situation är direkt skadlig för barnen.

 

Hur utbildade och engagerade pedagogerna än är kan ingen människa hinna med alltför många små, menar Magnus Kihlbom. Och med tanke på att det i varje barngrupp alltid finns några barn som av olika anledningar kan ha det lite tuffare runt sig och därför behöver extra uppmärksamhet, blir det även en jämlikhetsfråga. Den svenska förskolan med visionen om att bidra till att skapa goda uppväxtförhållanden för alla barn, blir istället en första urskiljningssluss."

 

 

Barnskötare. Värnar du om våra allra minsta i samhället? Då är barnskötaryrket något för dig. Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Här finns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor, t.ex. genom fortbildning. Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan. En viktig del i arbetet är att alla barn får uppmärksamhet varje dag och får vara med i gemenskapen med de andra barnen. Samarbetsförmåga, engagemang och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper.

 

Kontakten med föräldrarna är av stor betydelse och i samarbete med dem ser man till att barnen får en bra och meningsfull vistelse på förskolan.

 

Som barnskötare spelar du en av huvudrollerna i många barns uppväxtmiljö. Barnskötare står för omsorgspedagogiken inom förskolan. Du har en helhetssyn på barnet. Men som barnskötare tillhör du numera en hotad yrkesgrupp, oavsett om du har barnskötarutbildning eller ej.

För att kunna göra ett bra jobb som barnskötare behöver du trygga anställningsvillkor och respekt för din kunskap och erfarenhet. Vi är en överskottsgrupp enl förskolenormer, känns inte så bra.

Det inte helt lätt att göra ett bra jobb, med vetskapen som finns idag om vår yrkesgrupp. Men många föräldrar vet inte hur det är på förskolan idag.

När vår yrkesgrupp är bortplockad... vad sker då i förskolan?

 

Som förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Under utbildningen läser du förskolepedagogik som ger dig kunskaper att på bästa sätt kunna stödja förskolebarnen i deras utveckling och lärande. Detta är ett utmanande och givande yrke och en ljus arbetsmarknad väntar dig som färdigutbildad förskollärare.


Inom förskolepedagogiken studerar du till exempel arbetssätt samt barns språkliga och matematiska utveckling. Leken som medel för lärande är central i utbildningen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller områden som är viktiga för yrket. I den ingår till exempel förskolans och skolans historia, förskolans värdegrund och läroplansteori, ledarskap och sociala relationer samt konflikthantering.Ryms inte båda professionerna inom förskolan?

 

 

 Tänkvärt

Det är inte ditt liv som är viktigt - Det är ditt mod du tar med till det.

 
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 

 

 


Kärlek i massor

 
Mina älskade kissar, och kunde jag skulle nog fler bo här hos mig. Jag älskar kissar och vovvar också för den delen. Men sambon vill inte ha fler sötnosar =(
Så jag får kela desto mer med de två vi har och snart kommer ju mitt lilla barnbarn. Och kärlek kan man väl inte ge för mycket?
 
 
Min fina lilla Tussan som tyvärr inte gick att rädda från cancer i magen, hon dog 2010 och jag saknar min lilla vän ännu. Hon var speciell och underbart go.
 
 
 
Mango, vår tjusiga kille. Han är 11 år nu och jag hoppas Husse vill bygga en kattbur ute för våra kissar denna sommar. Mango som saknar sitt fria liv som utekatt jamar och har vårkänslor nu.
 
 
Och så till min Chanti, den vackra men ganska så "pratiga" kisse, vilket inte alla mornar är roligt. Då hon kl. 05.00 kan börja jama efter mat. Hon är döv och hon tar i från sina tår för att höras.
 
Som liten och 12v gammal kom hon till oss. Jag hämtade henne utanför Skellefteå.
 
 
1 år. Chanti älskar att springa på gräset och jaga flugor eller titta på fåglar
 

2 år. Håller gärna koll från någon utsiktsplats här hemma.
 
 

3 år. Älskar klösträdet och påsen högst upp.
Nu har bror Mango också kommit på att det är skönt att ligga där, och tjuvar ibland "hennes" liggpåse.
 
Mmmm mysigt häruppe

Älskar att vara på promenad och utforska omgivningen
 
 
4 år. Älskar att hoppa ner i lådor. Här hjälper hon att ha koll på julgranen.
 

Även Mango älskar kartonger, så oavsett om den är stor eller som här ganska liten låda så vill han ligga där en stund =)
 
Syskon mys
 
 
Och så en fin kille till, Mor kisse Kurre som bor i Luleå.
Utekatt och är 1 år och 6 månader.
 
 
Sonens kisse Tyke, lite skygg även han. Sonen räddade honom från avlivning, då de varit ensamma i en lägenhet han och hans bror under 3 månader. Så hans bror var så förvildad och skygg att den togs bort. Tyke har med kärlek blivit mer och mer trygg. Men den stora skillnaden är nog efter att sonens andra kisse Panter insjuknade och dog. Tyke levde mycket genom Panter och var mycket för sig själv och med Panter. Nu söker han mer kontakt med sonen och sonhustrun, då han blev ensam katt.
 
 
 
 
Även Zambo bor i Luleå. Utekatt och ägs av fina systerdotter. En skygg kille, men sist var han riktigt modig och tom lite gosig med mig =) glädjande för ett katthjärta som mitt.
 
 

Systerson Johnnys stora underbara kisse Charlie.
 
Så vi har många kissar i vår familj =)
 
Jag har haft många egna kissar. Tyvärr var jag inte lika ansvarsfull som ung kattägare som jag är idag och mycket kan jag nog ångra att jag inte ordnat på bättre sätt. Därför kanske jag idag är ännu mer rädd om mina vänner för att förhoppningsvis gottgöra för dåliga beslut som ung.
 
Jag fick en katt som hette Sussi då jag var 13 år. Eller om jag ska vara ärlig så tog jag med mig katten från Gävle, för jag vart så förtjust i henne. (Mor å Far var inte lika glada) Hon var mycket klok och otroligt fin. Trefärgad, långhårig och hon var utekatt. En gång då hon väntade kattungar kom hon hem och vi såg att hon inte längre var gravidtjock. Så jag fick följa efter henne och upptäckte att hon fött sina ungar uppe på en vind i en grannes hus.
 
Jag hämtade min Mor och en korg och vi begav oss dit. Ringde på och frågade om lov att gå upp på deras vind. =) Allt gick jättebra och vi hämtade Sussi och hennes fyra kattungar.
 
Det "roliga" i denna historia är att min Mor kommer ihåg den på ett annat sätt. Hon säger att det var hon som följde efter min katt och hittade kattungar. Men så var det tyvärr inte, skulle sett rätt lustigt ut att hon smög efter en katt. Dels hade hon nog inte tid med sånt på den tiden och jag tror inte hon hade det intresset heller.
 
Men då man blir gammal så blir nog minnet lite annorlunda.
Tidiga tecken på minnesstörningar kan vara att man glömmer enkla överenskommelser som tider och platser för möten. Man får svårare att planera, ha framförhållning och engagera sig. Det kan leda till att man får problem med att sköta sina sysslor som tidigare, till exempel att betala räkningar eller att planera och utföra hushållsarbete.
Hos många äldre personer är ensamhet och brist på stimulans en vanlig orsak till att få problem med minnet.
 
 
Katter är som änglar...
 

Hittade denna på.
 
 
 
 
Idag har jag (yogat + mediterat)  även cyklat 10 km. Ätit sallad till middag och smoothies till lunch med 4 skorpor. till kvällsgodis blev det fruktsallad idag. Måste få igång kroppen och hitta orken igen.
 
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 


Skadligt och mycket farligt

Visst kan jag som icke rökare vara lite besvärlig, men idag Vet vi vilka skador som finns vid rökning under graviditeten. Jag erkänner, jag är orolig.
 
Att vara beroende är jobbigt och man måste försöka lura hjärnan på dess krav.
Men kan vi strunta i alla varningar? Tror man eller vill man inte veta att det inte finns några risker??

Om man röker eller snusar och är gravid utsätts fostret för de skadliga ämnen som finns i tobak. Så fort man slutar röka och snusa minskar riskerna för fostret. Det kan vara svårt att sluta om man är beroende, men det finns hjälp att få.
Det är viktigt att fostret och man själv mår så bra som möjligt när man är gravid. Många är vana vid att använda tobak, men när man väntar barn finns det starka skäl att avstå från det.

Risker med att röka under graviditeten?

 

De flesta av tobaksrökens ämnen passerar över till fostret. Om man röker får fostret till och med i sig större mängd än man själv av vissa ämnen, till exempel kolmonoxid och nikotin. Nikotinet, som även finns i snus, gör att blodflödet i livmodern och moderkakan minskar och fostret får mindre syre och näring. Det växer då sämre och väger mindre än det borde göra vid födseln.

 

Fostrets blod tar upp dubbelt så mycket kolmonoxid som man själv och gasen stannar dessutom kvar längre hos fostret. Rökning ökar riskerna för missfall, för tidig förlossning, moderkaksavlossning och plötslig spädbarnsdöd.

 

Det finns även studier som visar en ökad risk för lägre födelsevikt och dödfödsel. Effekterna är tydliga under själva graviditeten men barn till mödrar som har rökt verkar också kunna få senare problem, till exempel mindre lungkapacitet, pipande andning, öroninflammation samt kolik under barnets första levnadsår. Astma, allergi, ökad risk för beteendeproblem, fördröjd kognitiv utveckling och läs- och skrivsvårigheter är andra effekter som har konstaterats i forskningen samt ökad risk för barnet att senare i livet drabbas av som cancer och hjärt-kärlsjukdom (Carlsson, 2012; Statens folkhälsoinstitut, 2009).

 

Under fosterstadiet utsätts fostrets växande hjärna för nikotin. På samma sätt som hos mamman stimulerar nikotinet också till aktivitet i fostrets nervceller. På grund av denna, på onaturlig väg ökade aktivitet, stänger hjärnan av sin utveckling av mängden nervceller för tidigt. Hjärnan tror att det finns tillräckligt med nervceller eftersom aktiviteten är normal. Alltså föds många barn förmodligen med en mindre hjärna än vad som eljest skulle behöva vara fallet.

 

Och visst är det självklart – i dag vet vi om riskerna med att röka och dricka under graviditeten, att det ökar risken för missfall och missbildningar hos fostret, samtidigt som vi i Sverige blir allt bättre på att rädda extremt prematura (för tidigt födda) bebisar. Men trots all kunskap är det ändå förvånansvärt många som fortfarande röker och dricker under graviditeten.


Varför då, kan man undra? Kanske är det vår samtid, där självförverkligande, egentid och unna sig är heliga ledord, som får oss att slira på rekommendationerna? Man kanske tänker: Hur farligt kan ett glas vin eller en cigg vara, egentligen?


Ofta är de unga, arbetslösa, studerar eller har blivit gravida oplanerat, dessa mammor har svårt att skiljas från cigaretten som ger dem en mikropaus i tillvaron.


Och samtidigt hör vi historier om barnmorskor som sagt till rökande blivande mammor att det är sämre med en ledsen, rökfri mamma än med en lugn och glad som röker några måttfulla bloss om dagen. Oavsett hörsägen så ÄR det bevisat dåligt att röka för både mamma och foster. Som rökare riskerar man att få missfall, att moderkakan lossnar för tidigt, hämmad fostertillväxt och att förlossningen startar för tidigt.Oavsett om vi inte har makt över livet som växer i magen, så har vi ändå det fria valet att röka eller att dricka. Och vi är väl alla ändå överens om att alla barn har rätt till en rök- och alkoholfri start i livet?

 

Barnet då?

Efter födelsesen kan spädbarnet få abstinensbesvär så som orolig sömn, sämre ätbeteende och mera skrik.

Forskning har också visat att gravida kvinnors rökning ökar risken för att deras barn skall bli mer impulsiva, ouppmärksamma och stimulanssökande. Hyperaktivitet och så kallade ADHD/DAMP besvär är vanligare hos barn som utsatts för cigarettrök under fosterstadiet. Förutom de skolproblem som detta kan medföra så kan det också ta sig uttryck i avvikande beteenden som leder till kriminalitet.

 

Att hjärnan blir tillvand till nikotin under fosterstadiet gör också att den hos många barn fungerar suboptimalt utan nikotin. Detta tar sig bland annat uttryck i att barn som varit utsatta för tobaksrök under fosterstadiet oftare blir rökare än andra barn. Denna "nikotinsökande" effekt visar sig så tidigt som redan i 10 års åldern

 

Barn som i livmodern utsätts för tobaksrök från sina föräldrar har en ökad risk att drabbas av diabetes som vuxna. Och om mamman röker under graviditeten ökar risken för att barnet ska drabbas av hörselnedsättning, har ökad risk för både fetma och för diabetes när de själva blir gravida. Det visar en ny forskningsstudie som publicerats i tidskriften JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery. Forskarna analyserade uppgifter om närmare tusen ungdomar i åldrarna 12-15 år som deltog i nationella hälsoundersökningar i USA 2005 och 2006.

 


Professionella rökavvänjare finns på plats alla vardagar och vissa kvällar. Telefonnumret är 08-840000 (ej från mobiltelefon). Från mobiltelefon ringer man 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal.

 

 


Föräldrarnas tobaksvanor har stor betydelse för barnets hälsa.


meditation

Nu har jag påbörjat en 40 dagars meditation.
Vill även du, så kolla på you tube
https://www.youtube.com/watch?v=X_yZisDzvMU
 
Meditationen står för the Third Sutra in akvarium age. Vilket är en skön avslappnande och trevlig meditation som minskar din inre stress, när allt är för mkt runtomkring dig.
Focus är på mantrats ljud och orden;

Gobinday, mukanday,Udaaray, apaaray, hariang, kariang, nirnaamay, akaamay

 
och andning och du sitter i lätt meditationställning med avslappnande händer vilande i ditt knä.
Den egentliga tiden är mellan 13 maj till den 21 juni, men jag har börjat igår, då jag missade startdatumet.
 
Jag kör ett lättare yogapass först och sen sitter jag i 11 minuter och mediterar. Förhoppningsvis ska det gå bra, trots att jag ökar på arbetstiden.
 
Måndag ska jag först till sjukgymnasten sen jobba 9-15.15 Börjar alltså jobba 75% nu.
Tisdag ska jag till Piteå och till ortopeden och visa upp min axel, samt att jag ska på ett annat ställe också på sjukhuset men det var ju inte så kul ärende. Men det blir en heldag i Piteå.
Får passa på att handla lite också.
 
Onsdag ska jag visst stänga, får se vilken arbetstid jag får då? De som gjorde schemat i november gjorde faktiskt en blunder och sätta mig på stängning då jag skulle opereras. Så under ett halvår har de pusslat med alla andra som måste ta "min" stängning. Faktiskt årets miss i schemaläggning enl min åsikt. Men det är 4 veckor, sen har jag semester.
Det bästa hade ju varit att en utomstående gjorde våra schema, så kanske det blivit lite bättre fördelning.
 

Kommunal skulle visst komma och besöka oss på jobbet, det är första gången sen jag började jobba de kommer dit. Tyvärr verkar inte facket så engagerade, blir intressant och höra vad de då säger?
 
 
 
 
 
 
 
Nu daxs för cykeltur till affären.
 
 
 
 
Var snäll mot alla
Tala aldrig illa om någon
Tala aldrig illa om dig själv
 
 
Yogi Bhajan
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 

 
 
 
 
 

Kära du

Du nu borta är
två år du ej funnits här
vi dig saknar
det du säkert anar
 
Du unnade Dig så lite
Så bråd var Din arbetsdag
Men själva vardagsslitet fick
helgens behag
 
När du till din lilla kolonilott for
du hjärtat fyllde med blommor
där kärleken din bor
 
Vi i hjärtat bär 
Ditt minne ljust och stort
vi dig inte glömmer
oavsett vad livet gömmer
 
du min syster
så fin
tänder ett ljus
det skimrar så blid
 
Du som lyste vår stig 
 Din tid är förbi
Du kanske sover gott,
ej mer 
 du smärta känner
Tyst dödens ängel
viskar
sov i frid
och slipp jordens strid
 
 

Syster
 
 
 
 
 
Smärtan vi känner i dag
är styrkan vi känner i morgon...
 
 
 
Du kan inte alltid kontrollera vad som händer omkring dig
men du kan ha kontroll på vad som händer inom dig
 
Lev i nuet, imorgon kan det vara försent
 
 
 
 
 
 
 
Sov gott!

The pic:s, Vårbilder att njuta av

Man får säga vad man vill om naturen och dess storslagenhet, men i Arjeplog är den en otroligt vacker.
Så idag denna klämfredag ska jag bjuda på lite bilder från mig och min kamera.
 
Under veckan har snön smält i ganska snabb takt (tack och lov) men vi är långt efter kuststäderna och södra Sverige...Men vi har det fint ändå på vårt sätt. Jag skulle inte vilja byta, möjligen hälsa på =)
 
Vi har ju massor med fåglar utanför fönstret som vi matar, dels för att kissarna ska få lite underhållning.
 
 
Tror detta är en grönfinks hane, har du bättre koll får du skriva en kommentar på det jag nu skriver om fåglarna.
 
 
Bergfink X 2
 
 
Och backen nästan "kokar" av matglada fåglar
 
 
 
Mango och Chanti tittar och tittar på alla djur därute, gärna tillsammans
 
Så var vi ute i söndags och då hade jag kameran med mig, vår i Arjeplog och vår vackra natur... går kanske inte att fånga på bild men jag lovar att det är vackert.
 
 
 
Avslutar med en bild från vardagsrummet med den nya soffan, som vi trivs mkt bra i.
Nöjda över detta köp.
 
 
 
 

 
Idag är det så klämfredag och vi har stängt på förskolan, så vi är alla lediga och får vila upp oss lite längre vilket inte är fel. Dels är det ju för barnen skönt att få vila från våra stora grupper.
 
Vädret växlar men känns ganska kyligt trots +3-4 grader, men grått och någon solglimt samt en trist kall vind som kyler ner.
 
Har börjat yoga igen efter det långa uppehållet då min axel inte varit bra. Men ska jobba 75 % från måndag och håller tummarna för att det ska gå bra. Tyvärr har ju axeln värkt hela tiden under tiden jag jobbat 4 tim/dag men FK är på mig och man ska ju helst veta när man är frisk... Hur man nu kan veta detta. -Jo, nog är jag frisk den 26 maj kl. 08.00 inga problem!!! FK är en konstig instans, bara att konstatera.
 
Men blir man inte frisk så gäller samma regler inom FK som AF, kan inte arbetsgivaren ge ett annat jobb, så då får man söka sig någon annans stans i Sverige. Lätt? Nä, vem vill ha en person som inte har en frisk axel (eller vad man nu är sjukskriven för) Tycker dagens samhällsregler verkligen har fallerats och skapar större stress än nödvändigt för människor. Jag vill gärna jobba heltid, och har jobbat mer än så då jag även haft massagekunder & dyl.
 
Jag kommer iof att gå ner i tid på förskolan pga många anledningar men främst för att jag kommer ta på mig att jobba 20% åt min son med föräldrastöd.
Och det startar ju från 1 juli då dom flyttat hit.
 
 
Nä, nu ska jag å handla på ICA och hämta paket, beställd mig själv en ny huvudkudde.
 
 
 
 
 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnbarn å cermonier

Jag hade svårt att somna igår, klockan drog iväg och jag låg där och funderade och hade lite svårt att stoppa flödet i hjärnan.
Jag tänkte på allt som komma skall. Att bli farmor var nog inte riktigt vad jag trodde skulle ske, dumt av mig kanske =) Men nu är jag glad att min son med frun sin ska få en liten baby och jag ska få ett barnbarn.
Livet går vidare och nya spännande saker händer som gör att livet hela tiden är föränderligt.
 
Vad är då skillnaden på detta?

Är det skillnad på dop ?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 
Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.  

 

och Namngivningsceremoni? (detta har föräldrarna valt, då de inte är troende)

När man har ett namnkalas eller en namngivning så har barnet antagligen redan fått ett namn som registrerats hos skatteverket, men ni vill ändå fira detta. Namnkalas är något som man ofta har istället för ett dop för att uppmärksamma barnet och på ett litet högtidligt sätt ge barnet dess namn.

Namnkalas      

Ett namnkalas kan ha olika karaktär men ofta hålls det mycket enkelt, för alla nära och kära. Man bjuder på enkel mat och dryck samt har en stund där man fokuserar på barnet.        
Under denna stund kan man läsa en dikt, utbringa en skål för barnet och dess namn. Det kan även vara roligt att berätta för alla hur barnet har fått sitt namn eller varför just det vald namnet blev valt. Andra tips kan vara att berätta om namnets historia eller vad det står för.         

               

Ett kul sätt att utföra själva namngivningscermonin är att alla sjunger sånger tillsammans för barnet. Detta får gärna vara barnvisor som barnet gillar. Det är ju trots allt barnets dag idag. Ett alternativ till att hälla vatten på huvudet, som det görs vid ett dop, är att istället ta hans hand- eller fotavtryck och sätta in dessa i hans album. Något roligt för framtiden kan även vara om alla skriver en liten text eller hälsning till barnet som sedan sparas i ett album eller i boken om "mig själv".

Visst går det att ha: Fadder vid namnkalas - Presenter på namnkalas - Lekar och aktiviteter - Inbjudan, bara du själv sätter gränserna för just ditt namnkalas.

Ett exempel hur man kan göra;

De började med att berätta vad barnet skulle heta och varifrån namnet kom ifrån. De spelade sedan en barnlåt där alla sjöng med och presenterade sedan hans gudföräldrar. Sedan var det en liten ceremoni där man gjorde hand och fotavtryck på barnet och var sin hand på föräldrarna på sidan om och avslutade det hela med ett ballonguppsläpp.

 

Betydelser? Dessa är några namn som är lite funderingar kring. de funderar dock inte på mitt förslag, men tar med det ändå. =)

Pojknamn.

Ymer betyder; Ymer är i nordisk mytologi en preexistent jätte som skapats ur rimfrosten från Nifelheim och gnistorna från Muspelheim, och som höll till i Ginnungagap, enligt Snorre Sturlassons Edda.
Namnet Ymer betyder "skriket" (norse-mythology.org) men det kan också härledas från det indoeuropeiska yama som betyder "tvilling"; jfr gemini.
Idag finns 96 män/pojkar med namnet.
Isbrytaren i Luleå hamn heter Ymer.
 
Mitt förslag var då Ymre Nikodemus. Ymre verkar mkt anonymt, jag hittar ingen betydelse för namnet. Men Nikodemus (Nicodemus) är ett mansnamn, nära släkt med mansnamnet Nikolaus, sammansatt av de grekiska orden för seger och folk. Tidigare namnsdag i den svenska namnlängden var 1 juni, men namnet utgick på grund av för få namnbärare 1993.
Sonens far heter ju Nicolai, vilket också hade varit fint att använda.
 
Flicknamn:
 
Nemi med stavelsen Naemi betyder "lycklig"
Eva är ett kvinnonamn, med innebörden (det hebreiska ordet) chawa, som betecknar den bibliska urmodern, livgivaren. Motsvarande ord i arabiskan är hava. Ordet är inte ett namn utan betyder helt enkelt att ge liv dvs. mänsklighetens livmoder. Chavah i Första Mosebok 1 Mosebok 3:20 har översatts till Eva (lat. Eva och Heva, eng. Eve).
Sofi, kommer från det grekiska namnet sophiea som betyder "visdom".
 
 
Det känns som betydelsen på dessa namn är bra och kloka =) vilket känns bra. Men man ska ju alltid fundera över att barnet ska ju kallas för sitt namn även i tonåren, är namnen en tjej/kill magnet eller är det tvärtom, finns risk för namnmobbing??
Som förälder har man ju ett stort ansvar så det blir bra för sitt barn.
 
 
 
 
Funderar på en inbjudan =)
 
 
 
 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 

10 km, cermoni

Idag sken solen hela förmiddagen =) Satt och lyssnade på ljudbok då sambon föreslog ett tur med cyklarna. Detta lät bra, så jag tackade ja.
 
Vi cyklade iväg och det blåste lite grann, men vädret var skönt. Så det blev en tur på ca 10 km iaf =) Tog lite bilder också, lägger upp då jag fört över dessa.
 
Önskar mig en cykelkärra då jag fyller år, det skulle ju vara kul att få med sig sitt barnbarn på tur också =)
Om jag får låna, vill säga.
 
tittade på en sån här.
 
Någon som har erfarenhet om detta??

 
 
Blev även grillning idag till middag, med sallad och vitlöksbröd, klyftpotatis och hemgjord röra på fetaost, crème fresch, olivolja, salt och peppar som är jättegott till grillat.
 
Övrigt har dagen gått i lugnets tecken, som det brukar göra här hos oss =)
 
 
Vår/sommar närmar sig med stormsteg
jag skulle behöva börja med min systematiska genomgång
av huset snart så alla vrår bliver rengjorda
det kallas gammaldags städning men jag är ju gammal...
ska visst bli farmor har jag fått veta
 
Fåglarna har bombarderat gräsmattan och ätit av fågelmaten
de sjunger fint på morgonen då man vaknar
men även några möss verkar ha funnit sin väg till fågelmaten
undrar om jag måste sätta ut fällor nu då?
 
En svart katt strök förbi staketet idag
vilket gjorde Chanti på helspänn, hon hade den under
uppsikt. Men sen försvann den och hon sprang till
garaget för att hitta igen den? men nä, den hade hittat
ngn ny väg att utforska.
 
Namn att fundera över.
min son tyckte inte om mitt förslag; Ymre, Nicodemus om det blev en pojk
Näpp, så då blir det inte så. Han gillar Ymer =) Kanske inte ett tjej magnets namn?
Ingen idé att fundera på namn egentligen
de har sin smak och jag min.
 
Inget dop blir det utan;
Namngivningsceremoni, namnkalas, välkomstceremoni, barnvälkomnande - ja, kärt barn har många namn. Det handlar i alla fall om ett ickereligiöst alternativ till dopet och poängen är att barnet hälsas välkommen till världen.
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XwwXlgC7t7o

Det finns inga formella krav för hur ett barnvälkomnande ska ordnas, och friheten är mycket stor. Ett barnvälkomnande kan ordnas under mycket enkla former eller mer utvecklat.

 

På senare år har flera kommuner (dock inte Arjeplog och Luleå)utvidgat sin service till att också innefatta officianter för barnvälkomnande. Det är ett uttryck för att samhällsorganen finner denna ceremoni angelägen. Vissa kommuner ställer också lokaler till förfogande.

 

Vad beträffar platsen för en välkomstfest är nog det vanligaste i vårt land att det äger rum i hemmet. Men det kan självklart äga rum på andra platser. I vissa kommuner finns vigselrum, som också kan användas för denna ceremoni. Andra väljer en vacker plats i naturen.

 

När man ordnar en välkomstfest i hemmet är det lätt att knyta an en måltid. Vid ceremonier utomhus är picknicken den naturliga måltidsformen.

 

 Tänkvärt

Det är inte ditt liv som är viktigt - Det är ditt mod du tar med till det.

De tre lagarna av välstånd:
 
Var snäll mot alla
Tala aldrig illa om någon
Tala aldrig illa om dig själv
 
 
Yogi Bhajan
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 


Arbetslörda

Idag har vi jobbat. I vanliga fall jobbar jag/vi inte på förskolan under helger, men vi har haft "planeringsdag"
Så mellan 8.30-16.30 jobbade vi. Vi var även ut och åt lunch på Leons idag och jag åt skaldjurspasta med vitlöksbröd= Mmmm, ljuvligt gott men blev så sjukt mätt att jag inte orkade äta middag sen =(
 
Gubben fyller ju år idag, (hipp hipp Hurra) men vi har ju tyvärr inte setts så mkt denna dag, fast vi ses ju varje dag ändå. Han fick en soffa/ljugarbänk i trä av mig, som vi kan sätta på farstutrappan då den blir gjord, 1 liten fåtölj att ha i sovrummet (fick i förskott) 1 skjorta, 1 t-shirt, 1 par jeans och 1 sommarfotbollsspel =) Så åkte jag efter jobbet och inhandlade superskrov då han önskade detta till middag =) Då jag inte orkade äta någon.
 
 
Då jag var i Luleå var jag till frissan, -1000 kr blev det. Men jag är nöjd, fick håret genomklippt (dom gillar att klippa ) vill alltid att man ska klippa mkt för de anser alltid att det behövs... luggen blev också färgad och klippt och jag är nöjd med besöket. (ska visa bild, sen)
 
Jag låg över hos systerdotter när min bror bodde hos min Mor. Det gick jättebra, fick vara henne lite behjälplig också, även om jag inte stannade i Luleå så länge.
Det är så jäkla svårt att få rätt hjälp, hon försökte få komma in på sjukhuset före helgen, för hon mådde så dåligt. Detta blev hon nekad, då de inga platser har. Men hon kunde ju åka in akut...har de fler platser då?? Jäkligt udda system då man är så pass sjuk som hon är.
 
Sunderby sjukhus???
 
 
Jag och sonen hade ju möte med LSS, för att byta från Luleå team till Piteå team. Hon verkade bra, fint att ha henne på "vår" sida, däremot tror jag det blir svårt för sonen att få förtroende för en "tant" i 60 års åldern.
 
Sonen åkte med mig tillbaka till Arjeplog för att skriva kontrakt på deras lägenhet, visade sig att "hon" inte jobbar fredagar och inget kontrakt var iordningställt för honom. Suck.
 
Så han åkte hem igen på fredag, då sonhustrun är lite orolig nu när hon är gravid i sista månaden. Vi var ju upp en sväng till Sunderbyn onsdagkväll, då var det tack och lov falskt alarm. Liiite för tidigt ännu, så den lilla får allt lugna sig lite till och stanna några veckor till i lilla magen.
 
Nä, nu sovdagzzzzzzzz
 
 
 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 


Lat eller bara offerkoftan

Hälsa är ju ett ganska vitt begrepp. Mår man inte bra är det svårt att göra förändringar det vet de flesta. Men att må bra kan det krävas förändringar, och då återstår frågan om vart och vad man ska förändra.
 
Mental hälsa  – vad betyder det egentligen? Det är väldigt mycket fokus på psykisk ohälsa just nu, men vet du hur det påverkar din kropp och hälsa?
 
Det är "lätt" att skylla på vikten, för den blir ofta ganska påtaglig. Magen putar, konditionen är flåsig och det går att "ta" på. Men hur hamnar man i det, varför låter man kroppen förfalla från början?
 
Många går ner i vikt av sorg, lika många går upp i vikt för att finna tröst. Dvs, man tappar aptiten eller man överäter.
Det jag kan tycka är det väsentliga med hälsan är att hitta den bakomliggande faktorn som gör att vi inte mår bra.
 
Stress är en av faktorerna man kan titta på, men de flesta vet att stress kan orsaka övervikt, sömnsvårigheter, pressen, förväntningarna och utmaningarna i din vardag som blir för stor på dig och du känner dig stressad. Stress är kroppens försvar på dessa reaktioner.
En del tror det finns bra och dålig stress. Men all stress idag är i stort sett av ondo. Visst är det bra att ibland få en kick därbak, men då kan vi vända på det. Varför har vi då "stannat" av? Stress är kroppens  larmberedskap och ska vi befinna oss i alarm ständigt bränns vi ut. Men då vi ska utöva ngt som tex en tävling, så är det ju bra med ett adrenalinpåslag, men det vill jag inte kalla stress.
 
Vi vet ju att vi som människor är lata av oss, generellt. Sen finns det de som hela tiden jagar på, de har svårt att stanna upp. Där ligger ofta en bakomliggande orsak att hinna, vad beror det på? Söker man bekräftelse på det man gör, är man rädd att inte bli sedd då skapar denna stress.
 
En del älskar att alltid vara i farten, de jagar livet och vill hinna och uppleva allt och kan då missa hela livspoängen, dvs Nuet.
 
Idag 2015 är vi ett stressat folk, vi ska prestera. Sen har vi motsatsen, alla som inte orkar med i det hektiska tempot och ändå försöker hänga med. Vi är olika vi människor. Därför borde vi ha olika funktioner. Tittar jag på ayurveda så är det tre typer (doschor) som symboliserar oss olika människor. För att upprätthålla ett gott kroppsligt och mentalt välbefinnande krävs att vi lever hälsosamt under livets olika faser, så att en balans infinner sig mellan våra elementära energier. Det är när balansen mellan dessa energier rubbas som vi riskerar att drabbas av sjukdom  och ohälsa.
 
Levern t.e.x påverkas av frustrationer och vrede, vilket kan ge spänningshuvudvärk, spända käkar, ont i muskler och oklart syn. Lungorna däremot, tar stryk av sorg som inte bearbetats, som kan ge upphov alla slags lungproblem som astma, hosta och lungvägsproblem mm, mm
 
Men problemet är inte intentionerna, de är som oftast väldigt skarpa och målmedvetna! Vi VET vad vi vill, hur vi vill se ut och må och vad som bör göras! Vi är en hel generation av överpresterande stressjunkies med ständigt dåligt samvete med full koll på allt!
 
 
Så, Varför blir vi i obalans? (hehe)
 
Ja, obalans kan skapas av det liv vi befinner oss i. Relationer, ekonomi, arbete är väl det som är de stora delarna i livet.
Dåliga relationer får oss att må dåligt, och stannar vi kvar i en dålig relation är det svårt att förändra det övriga. Vi blir stressade och tar till de medel som finns, alkohol, överätning, socker och vi blir sjuka på ett eller annat sätt. Tex tvåsamheten, att vara ensam i tvåsamheten är ett gissel. Men förändring är svårt och kan upplevas som omöjlig om man mår dåligt.
Ekonomi är en annan bov i livet. Dålig ekonomi får oss att agera dumdristigt, lånar pengar, köper onyttigheter, äter dåligt, vi blir apatiska och känslan av att vad man än gör spelar ingen roll och man tar på sig, precis som i relationer och dåliga jobb en offerkofta.
 
 
Problemet är bara att de tankar (och de reaktionsmönster som de föder) som man förtränger, de känslor man inte orkar ta itu med, den offerkofta man lullat in sig i – har mycket större makt över din hälsa än alla “fitness *Crossfit  *hälsokost i världen kan ge dig…
 
Så i grund och botten måste vi ha en livsituation som känns bra, annars blir det obalanser och vi tar till olika stimuli för att hitta en balans i obalansen istället för att ta oss ur och förändra det som gör oss obalanserade.
 
Så för att minska i vikt, så måste jag titta på orsaken till varför jag behåller mitt skyddande lagar om min kropp, varför jag stannar under offerkoftan och inte agerar som borde vara det enda vettiga.
Vikt är "lätt" att prata om, men hitta den verkliga orsaken är svårare att komma fram till. För att den ska komma till ytan behöver jag över de hinder som hindrar min självinsikt.
 
Men det är lättare att sitta där i koftan och må skit och rikta sitt missbehag på annat än att ta tag i det som skavar ens själ. Livets förändringar kräver mod och tillit till den egna förmågan att våga kasta sig ut i det negativa för att nå till det positiva.
 
stress
 
 
Ett skutt till vardagen då...
För övrigt så var vi i stugan igår, ett paradis i naturen. Solen sken och vi myste, grillade hamburgare och det smakar så ljuvligt ute. Vi kom hem och bestämde oss för att nu blir det även GRILLpremiär hemma. Så fram med kött och kyckling , grillen hämtades och så blev det grillat till middag. MUMS.
 
 
 
Grillen på plats =) trots all snö.
 
 
 
Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 
 

kunskap

Igår hände det inte mkt här hemma på våran gata =)
Jobbade, var ganska lugnt ändå på jobbet trots att vi var en kort. Mindre barn och en bra dag helt enkelt.
Kan uppleva att strävan efter pedagogik och målen vi ska uppnå vattnas ut, då enbart pedagogiken omfattas av några få och inte hela arbetsplatsen. Men vad vet jag, en simpel barnskötare? =)
Lämnade in ett förslag till förändring till vårt torg, som under hela min arbetstid där inte skett ngn verklig förbättring av. Men vad jag redan visste är ju att det är otroligt svårt att få med sig människorna till förändring på min arbetsplats. Man slår ner på förslagen som kommer in men man har inga egna att erbjuda, tragiskt.
 
Det förslag jag lämnade in var ett förslag som skulle passa alla åldrar, men det togs inte emot. Kan ju bara hoppas att jag väckt några tankar, så folk börjar fundera kring detta. Iaf för våra barns skull.
 
Cyklade hem efter arbetsdagen och vi käkade vid 16.00. Tanken var ju att kunna grilla, lixom premiär. Men nä, det kändes inte lockande då vädret var kallt och kyligt. Får flytta fram premiären helt enkelt.
 
Det blev Tv film med Martin Beck och Gunvald =) t.om två filmer med dem.
 
Läste några bra tips fån livsmedelsverket som de rekommenderar oss att följa.
 
 
*Öka vardagsmotionen Förvisso inte ett kostråd, men Livsmedelsverket uppmanar också till att röra på dig mer i vardagen. Lägg in mikropauser i din dag då du reser på dig och gör några rörelser. Promenera varje dag, skippa hissen och försök att få med dig andra på motionsutmaningar, till exempel en stegräkningstävling.

Läs mer: Hitta träningen som passar DIG – så gör du!


* Jämför dig inte med andra.
Hur många kalorier du behöver beror på många faktorer, såsom ålder, kön och aktivitetsnivå. Hitta din egen energibalans!

 

* Ät långsamt. Kasta inte i dig maten, utan njut av att vara närvarande när du äter och tugga noggrant.

 

* Stå emot suget. Självklart ska du äta när du är hungrig, men försök att motstå impulsen att stoppa något i munnen så fort du blir lite sugen.

 

* Anpassa tallriksmodellen. Rör du på dig mycket kan du unna dig mer pasta och ris. Har du en mer stillasittande livsstil byter du ut dem mot mer grönsaker.

 

* Dra ner på alkoholen. Öl, vin och sprit innehåller mycket kalorier – två stora starköl motsvarar en hel måltid! Drick hellre lite bubbelvatten till maten och spara alkoholen till speciellt festliga tillfällen.

 

* Skriv en matdagbok. Få koll på hur du faktiskt äter genom att skriva en matdagbok.

 

* Vänd dig till vården. Har du speciella kostrestriktioner eller allergier? Prata med en läkare eller dietist för att ytterligare individanpassa din kost.

 

*Håll igen på godis och andra sötsaker, söta bakverk, glass och desserter. Framför allt sötade drycker är dålig för hälsan, då de innehåller stora mängder socker och kalorier som inte ger någon större näring eller mättnad. Du behöver inte sluta helt med sockret, om du inte vill, men spara det till speciella tillfällen i måttliga portioner.

 

Kruxet kan jag då avsluta dessa bra tips med är just detta med måttlighet då man är sockerberoende, alkoholberoende eller dyl... Man klarar inte av måttlighet. Får hjärnan tag i sockret eller ölen (eller vad man nu stoppar i sig vid ett beroende) så tar just beroendet över och det är svårt som F..n.. att kontrollera detta.

Så när det kommer ut ngt för detta, ngt medel, ngn tablett el dyl, då kanske vi kan börja snacka måttlighet. Annars är det AVHÅLLSAMHET som endast fungerar vid beroende.

 

Idag är det iaf en ny dag, med växelvis snöande utanför fönstret, så idag blir det väl pyssel i huset som får styra denna dagen.

 

 

 Är det vår nu matte?? undrar Chanti.
 

 

 Be healthy, keep up, and be youMer Kärlek i varje steg – frid och tillit till ditt inre 


RSS 2.0